ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC เชียงราย > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน เชียงราย > ทรัพยากร-ความรู้
» พื้นที่: แบบฟอร์มต่างๆ  (Go back)

» เรื่องในหมวดนี้:

 
เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจำหน่าย ด้วยโปรแกรม Smart COC (สำหรับ ward รพศ.เชียงราย) Article rated 5.0/5.0
เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจำหน่าย ด้วยโปรแกรม Smart COC (สำหรับ ward รพศ.เชียงราย) ตาม...
แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q Article rated 5.0/5.0
แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q
ส่งข้อมูลเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน อ.เมืองเชียงราย Article not rated yet
คลิกที่ลิงค์ เพื่อทำการส่ง Discharge Planning อ.เมืองเชียงราย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKkVGMmTbQqRLfXHz...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811