ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC เชียงราย > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน เชียงราย > ทรัพยากร-ความรู้

ส่งข้อมูลเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน อ.เมืองเชียงราย

เนื้อหา

คลิกที่ลิงค์ เพื่อทำการส่ง Discharge Planning อ.เมืองเชียงราย

 

https://sites.google.com/view/crh-dischargeplanning/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 14
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 23/09/2019 11:06:41
เข้าชม: 1418
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (3)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811