ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC เชียงราย > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน เชียงราย > ทรัพยากร-ความรู้

ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน Smart COC (1 ต.ค. 61 ถึง 30 ส.ค.62)

เนื้อหา

เอกสารแบ่งออกเป็น 2 ไฟล์

1. เอกสารประกอบการอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จ.เชียงราย 16-17 ก.ย. 62

2. ข้อมูลการส่งเยี่ยมบ้าน (แยกรายอำเภอ) เป็น Zip file

เอกสารแนบ:
Smart-COC-.pdf Smart-COC-.pdf
ข้อมูลแยกอำเภอ.rar ข้อมูลแยกอำเภอ.rar

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 13
พื้นที่ Case: Knowledgebase
วันที่เพิ่มเข้า: 23/09/2019 10:06:17
เข้าชม: 477
Rating (Votes): Article rated 3.7/5.0 (3)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811