ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC เชียงราย > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน เชียงราย > ทรัพยากร-ความรู้

เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจำหน่าย ด้วยโปรแกรม Smart COC (สำหรับ ward รพศ.เชียงราย)

เนื้อหา

เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจำหน่าย ด้วยโปรแกรม Smart COC (สำหรับ ward รพศ.เชียงราย) ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:
เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจำหน่าย-ด้วยโปรแกรม-Smart-COC-สำหรับ-ward-รพศ.เชียงราย.pdf เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจำหน่าย-ด้วยโปรแกรม-Smart-COC-สำหรับ-ward-รพศ.เชียงราย.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 12
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 28/05/2019 15:46:28
เข้าชม: 931
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (2)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811