ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC เชียงราย > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน เชียงราย > ทรัพยากร-ความรู้

แนวทางการส่ง case คนไข้ (สำหรับหอผู้ป่วย รพศ.) ให้ตรงพื้นที่

เนื้อหา

แนวทางการส่ง case คนไข้ (สำหรับหอผู้ป่วย) ให้ตรงพื้นที่

เอกสารแนบ:
รพสต.ในเขต.pdf รพสต.ในเขต.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 10
พื้นที่ Case: Knowledgebase
วันที่เพิ่มเข้า: 27/04/2018 13:57:50
เข้าชม: 305
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (5)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811