ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC เชียงราย > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน เชียงราย > ทรัพยากร-ความรู้
ทรัพยากร-ความรู้ เป็นที่จัดเก็บ กรณีตัวอย่างการเยี่ยมบ้าน ,แบบฟอร์ม, แนวทาง,วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน.  

» Subcategories:

 
แบบฟอร์มต่างๆ
ส่งข้อมูลเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน อ.เมืองเชียงราย
เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจำหน่าย ด้วยโปรแกรม Smart COC (สำหรับ ward รพศ.เชียงราย)
แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q
ความรู้วิชาการ
ประกาศทั่วไป
คู่มือ
คู่มือการใช้งาน coc สำหรับ รพศ รพช
คู่มือการใช้งาน coc ทั่วไป
วิธีปักหมุดหลังคาเรือนในระบบ coc
FAQ (Frequently Asked Questions)
แบบฟอร์ม palliative care สามารถปรับเพิ่มตามบริบทได้หรือไม่?
ข้อสงสัยการส่งข้อมูลของเคส กายภาพบำบัด?
เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถดู 2 อำเภอได้หรือไม่?
» ห้วข้ออื่น
 
 

» เรื่องในหมวดนี้:

 
แนวทางการส่ง case คนไข้ (สำหรับหอผู้ป่วย รพศ.) ให้ตรงพื้นที่ Article rated 5.0/5.0
แนวทางการส่ง case คนไข้ (สำหรับหอผู้ป่วย) ให้ตรงพื้นที่
ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน Smart COC (1 ต.ค. 61 ถึง 30 ส.ค.62) Article rated 3.7/5.0
เอกสารแบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ 1. เอกสารประกอบการอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลต่อเนื...
 

» เรื่องยอดนิยม: เข้าชม
 คู่มือการใช้งาน coc สำหรับ รพศ รพช 944
 ส่งข้อมูลเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน อ.เมืองเชียงราย 673
 เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจำหน่าย ด้วยโปรแกรม Smart COC (สำหรับ ward รพศ.เชียงราย) 671
 แบบฟอร์ม palliative care สามารถปรับเพิ่มตามบริบทได้หรือไม่? 587
 คู่มือการใช้งาน coc ทั่วไป 555
 แนวทางการส่ง case คนไข้ (สำหรับหอผู้ป่วย รพศ.) ให้ตรงพื้นที่ 252
 
» เรื่องเพิ่มเข้ามาใหม่: วันที่เพิ่มเข้า
 ส่งข้อมูลเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน อ.เมืองเชียงราย 23/09/2019 18:06:41
 ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน Smart COC (1 ต.ค. 61 ถึง 30 ส.ค.62) 23/09/2019 17:06:17
 เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจำหน่าย ด้วยโปรแกรม Smart COC (สำหรับ ward รพศ.เชียงราย) 28/05/2019 22:46:28
 แนวทางการส่ง case คนไข้ (สำหรับหอผู้ป่วย รพศ.) ให้ตรงพื้นที่ 27/04/2018 20:57:50
 เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถดู 2 อำเภอได้หรือไม่? 04/03/2018 15:02:02
 ข้อสงสัยการส่งข้อมูลของเคส กายภาพบำบัด? 04/03/2018 14:57:42
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811